Objekt: A4
Prízemie
Voľné: 0 Rezervované: 0 Predané: 3
Byt 01
Rozloha: 293.33 m2
Počet izieb: 4
Prízemie
Byt 02
Rozloha: 125,13 m2
Počet izieb: 2
Prízemie
Byt 03
Rozloha: 308.20 m2
Počet izieb: 4
Prízemie