Partneri projektu

Za zvýhodnené ceny máte možnosť dokončenia svojho nového bývania u vybraných zmluvných partnerov a to :


I N T E R I É R O V Ý D I Z A J N

3dviz

kontaktná osoba: Michal Špavelko
tel. kontakt: 0908 325 204
adresa: Alvinczyho 24, Košice, Slovakia
webová stránka: www.3dviz.sk

 

 

 

 

K Ú P E Ľ Ň O V É Š T Ú D I O

INGEMA

kontaktná osoba: Tomáš Kmecko
tel. kontakt: 0917 616 451
adresa: Južná trieda 117, 040 01 Košice
mail: tomas.kmecko@ingema.sk

 

 

 

 

I N T E R I É R O V É D V E R E , P O D L A H Y

PORTA Centrum

kontaktná osoba: Ing. Marcel Šimko
tel. kontakt: 0903 730 297
adresa: Južná trieda 82 (budova Ekolor), Košice
webová stránka: www.portacentrum.sk

 

 

 

 

 

D I Z A J N O V Ý N A B Y T O K , S V I E T I D L Á A D O P L N K Y

LOHO

kontaktná osoba: Michal Špavelko
tel. kontakt: 0908 325 204
adresa: Alvinczyho 24, Košice, Slovakia
webová stránka: www.loho.sk

 

 

 

 

 

Ž A L Ú Z I E , T A P E T Y, Z Á V E S Y, Z Á C L O N Y, R O L E T Y

PROFIROL

kontaktná osoba: Tomáš Lehota
tel. kontakt: 0948 670 008
adresa: Žriedlová 11 (budova Cassovaru), Košice
webová stránka: www.profirol.sk

 

 

 

 

K U C H Y N E , V S T A V A N Ý N Á B Y T O K N A M I E R U

ELON

kontaktná osoba: Róbert Töviš
tel. kontakt: 0918 480 069
mail: robert.tovis@gmail.com

 

 

 

 

Partneri projektu:
T-Com, Orange, SWAN
Realitná kancelárie H & PARTNERS