Partneri projektu

Za zvýhodnené ceny máte možnosť dokončenia svojho nového bývania u vybraných zmluvných partnerov a to :


I N T E R I É R O V Ý D I Z A J N

3dviz

kontaktná osoba: Michal Špavelko
tel. kontakt: 0908 325 204
adresa: Alvinczyho 24, Košice, Slovakia
webová stránka: www.3dviz.sk

 

 

 

 

K Ú P E Ľ Ň O V É Š T Ú D I O

INGEMA

kontaktná osoba: Tomáš Kmecko
tel. kontakt: 0917 616 451
adresa: Južná trieda 117, 040 01 Košice
mail: tomas.kmecko@ingema.sk

 

 

 

 

K Ú P E Ľ Ň O V É   A   P O D L A H O V É   Š T Ú D I O

KÚPEĽŇOVÉ A PODLAHOVÉ ŠTÚDIO

kontaktná osoba: Ing. Martin Ličák
tel. kontakt: 0918 527 858
adresa: Popradská 90, 040 11 Košice

mailobchod@eso.sk
webwww.eso.sk

 

 

 

 

 

K Ú P E Ľ Ň O V É   A   P O D L A H O V É   Š T Ú D I O

KÚPEĽŇOVÉ A PODLAHOVÉ ŠTÚDIO

kontaktná osoba : Mgr. Dagmara Mačová
Adresa: Elkem, s.r.o. Košice
Žižkova 39,
040 01 Košice, SR


Tel
.:
+421 55 728 16 19, -2, -5
+421 911 657 392

Fax.: +421 55 728 16 17

E-mail: objednavky@elkem.sk , estokova@elkem.sk

Web: www.elkem.sk

 

 

 

 

 

N A B Y T O K   N A   M I E R U 

VERO DESIGN

kontaktná osoba: Zuzana Hricová 

adresa: Ovručská 704, Košice,


Tel
.:
+421 908 047 089

E-mail: verodesign@verodesign.sk

Web: www.verodesign.sk

 

 

 

 

I N T E R I É R O V É D V E R E , P O D L A H Y

PORTA Centrum

kontaktná osoba: Ing. Marcel Šimko
tel. kontakt: 0903 730 297
adresa: Platinová 2, Košice
webová stránka: www.portacentrum.sk

 

 

 

 

 

D I Z A J N O V Ý N A B Y T O K , S V I E T I D L Á A D O P L N K Y

LOHO

kontaktná osoba: Michal Špavelko
tel. kontakt: 0908 325 204
adresa: Alvinczyho 24, Košice, Slovakia
webová stránka: www.loho.sk

 

 

 

 

 

Ž A L Ú Z I E , T A P E T Y, Z Á V E S Y, Z Á C L O N Y, R O L E T Y

PROFIROL

kontaktná osoba: Tomáš Lehota
tel. kontakt: 0948 670 008
adresa: Žriedlová 11 (budova Cassovaru), Košice
webová stránka: www.profirol.sk

 

Partneri projektu:
T-Com, Orange, SWAN
Realitná kancelárie H & PARTNERS