Prízemie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 3
Prvé poschodie
Voľné : 0
Rezervované : 0
Predané : 4