Objekt A2
Prízemie
Voľné: 0 Rezervované: 0 Predané: 3